Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • Jak sporządzić testament -
    krok po kroku?

    W tym poradniku przeczytasz co powinien zawierać testament. W razie wątpliwości, umów poradę a nasi specjaliści pomogą Ci przygotować ten ważny dokument.
PAMIĘTAJ!

Pamiętaj! Każda sprawa jest inna, a jej przebieg zależy od różnych czynników. Opisywane przez nas sprawy mają charakter poglądowy. Nie dotyczą one faktycznych sytuacji, z którymi osoby zainteresowane mogą się mierzyć. Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji, skonsultuj ją z doświadczonym prawnikiem, który przedstawi Ci Twoje prawa i zaproponuje linię obrony bądź rozwiązania.

Jak sporządzić testament?

W naturze człowieka leży oddalanie od siebie myśli o swojej śmierci. Osoba rozsądna powinna jednak już za życia rozważyć co się stanie z jej majątkiem na wypadek śmierci. Jedynie od nas zależy, czy to czego się dorobiliśmy odziedziczą wybrane przez nas osoby czy może osoby wyznaczone przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Przy dziedziczeniu ustawowym spadkobiercy to najbliższa rodzina spadkodawcy. Kolejność, w jakiej bliscy dziedziczą po Tobie jest precyzyjnie uregulowana stosownymi przepisami, ale każdy porządek dziedziczenia można zmienić właśnie sporządzając owy testament.

Rodzaje testamentów

Swoją ostatnią wolę, zawierającą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, można sporządzić w różny sposób. Przyszły spadkodawca może sporządzić testament własnoręczny (halograficzny) lub udać się do notariusza i złożyć przed nim stosowne oświadczenie w formie aktu notarialnego, które ma moc dokumentu urzędowego. W przypadku testament allograficznego, osoba w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy albo kierownika urzędu stanu cywilnego, co następnie jest wpisywane do stosownego protokołu (podpisywanego przez wszystkie uczestniczące w czynności podmioty).

Kodeks cywilny przewiduje możliwość sporządzenia również testamentów szczególnych (ustny, podróżny, wojskowy), które jednak są ważne jedynie w razie zaistnienia szczególnych okoliczności i dodatkowo przez określony czas.

Wspólne cechy wszystkich testamentów

Wszystkie rodzaje testamentów mają pewne cechy wspólne. Po pierwsze każdy ważny testament zawiera rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy, albowiem polskie prawodawstwo wprowadziło zakaz sporządzania testamentów wspólnych. Każdy testament ma charakter osobisty, co oznacza, że musi sporządzić go spadkodawca, a nie jego pełnomocnik bądź przedstawiciel. Każdy z omówionych rodzajów testamentów może zostać odwołany. Unieważnienie dotyczy zarówno całości dokumentu, jak i poszczególnych jego postanowień. Rzeczone odwołanie może nastąpić poprzez sporządzenie nowego testamentu przez testatora, zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność, a także dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Należy pamiętać, iż sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (np. nie może być ubezwłasnowolniona).

Testament własnoręczny (holograficzny)

Testament własnoręczny jest najprostszą i najpopularniejszą formą rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Osoba która go sporządza musi osobiście (nie korzystając z pomocy osób trzecich) utrwalić pismem ręcznym na papierze swoje rozporządzenia testamentowe, a następnie podpisać testament i opatrzyć go datą. Testator nie może korzystać z pomocy komputera czy maszyny do pisania, ponieważ nawet jeżeli dokument zostanie podpisany własnoręcznie - nie jest uznawany jako pełnoprawny testament.

Brak daty nie oznacza nieważności testamentu tylko wtedy, gdy nie wywołuje żadnych wątpliwości do co sporządzenia testamentu przez spadkodawcę, jego treści lub stosunku do innych testamentów. Nie ma określonych wymagań, co do miejsca przechowania testamentu własnoręcznego – można go trzymać w domu wraz z innymi ważnymi dokumentami, można powierzyć go zaufanej osobie na przechowanie, a można zdeponować taki testament u notariusza. Należy również pamiętać, że z treści testamentu musi jasno wynikać komu i w jakiej części (np. 1/2 spadku, cały spadek) przypada spadek.

Umów poradę

tel. +48 502 549 176

Sprawdź jak łatwo i szybko możesz się z nami skontaktować

Kontakt Online

Rekomendacje naszych klientów

Mecenas Sokołowski był moim pełnomocnikiem na sprawie rozwodowej, a następnie na sprawie dotyczącej alimentów i jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Pomimo absurdalnych żądań byłej żony, po bataliach sądowych  w dwóch instancjach sądowych, jestem wolnym człowiekiem i nie zostałem uznany za winnego rozkładu pożycia.

Sławomir Dąbrowski 9 września 2020

Wstecz
Następny