Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Prawo cywilne

  Złożyliśmy ponad 1150 pozwów
  oraz wniosków wszczynających postępowania nieprocesowe

Prawo cywilne jest bardzo szeroką gałęzią prawa. Reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Cechą charakterystyczną prawa cywilnego jest brak stosunku podporządkowania i możliwość autonomicznego kształtowania stosunków między podmiotami. Normy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie codzienne czynności poczynając od umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia itp., przez dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień oraz rozwody i podziały majątków wspólnych a także sytuacje dotyczące prawa spadkowego.

Prawo cywilne w liczbach

Ilość spraw cywilnych

2050

Sprawy cywilne prowadzone w postępowaniach nieprocesowych i w procesie
Złożonych pozwów oraz pism wszczynających postępowania nieprocesowe

1150

Pisma w postępowaniach cywilnych składane przed Sądami Rejonowymi i Okręgowymi
środków odwoławczych wnoszonych w postępowaniach cywilnych

200

Zażalenia, apelacje i skargi kasacyjne

Większość z nas nawet się nie zastanawia, jak często spotyka się z prawem cywilnym w swoim życiu. A przecież nabywanie własności rzeczy ruchomych i nieruchomości, wszelkie umowy np. sprzedaży zawierane na co dzień w sklepie, zasady reklamacji, umowy najmu mieszkania, umowy pożyczki, darowizny, zasady regulujące dziedziczenie, wszystkie te kwestie reguluje właśnie prawo cywilne. Podejmowane przez nas działania, składane oświadczenia i zawierane umowy wywołują określone konsekwencje prawne. Kancelaria Adwokacka adwokata Sławomira Sokołowskiego jest gotowa przyjąć sprawę cywilną na każdym etapie postępowania. Skorzystanie z usług adwokata powoli przebrnąć Państwu przez trudne i często emocjonalne sprawy sądowe, a także uniknąć pułapek jakie zastawia na stronę postępowania procedura cywilna.

Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z prawem cywilnym. Udzielamy porad prawnych podczas spotkań w kancelarii w Lublinie lub Dęblinie, lub w trakcie umówionych porad on line, a także w szczególnych sytuacjach, na terenie innych miast. Sporządzamy pisma procesowe (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, apelacje, sprzeciwy, zarzuty i skargi) Reprezentujemy Klientów na etapie przedprocesowym, mediacyjnym, arbitrażowym jak również we wszelkich fazach postępowania cywilnego przed właściwymi sądami na terenie całego kraju, a także w toku postępowania egzekucyjnego. Sporządzamy i opiniujemy umowy.

Poniżej znajdą Państwo listę przykładowych spraw z zakresu prawa cywilnego, w zakresie których Kancelaria udziela pomocy prawnej:

 • o zasiedzenie
 • wynikające z zarządu rzeczą wspólną
 • o zniesienie współwłasności
 • związane z ochroną własności i posiadania
 • o ustanowienie i zniesienie służebności (np. służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu)
 • wynikające z postępowania wieczystoksięgowego
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o zobowiązanie do złożenia oznaczonego oświadczenia woli
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności złożonego oświadczenia woli (zawarcia umowy)
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych (np. sprzedaż, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, zlecenie, umowa ubezpieczenia, darowizna)
 • o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym, oraz uproszczonym
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
 • o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • o dział spadku
 • o dochodzenie zachowku
 • o uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • sprawy związane z umowami zawartymi pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami a przedsiębiorcami oraz bankami
 • sprawy związane z roszczeniami z umów przedwstępnych
 • sprawy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 • sprawy związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
 • sprawy związane z odwołaniami od decyzji ZUS, KRUS
 • sprawy o odwołanie darowizny
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego

Umów poradę

tel. +48 502 549 175

Sprawdź jak łatwo i szybko możesz się z nami skontaktować

Kontakt

Rekomendacje naszych klientów

Adwokat który sprawnie prowadził moją sprawę o podział majątku wspólnego z byłą żoną. Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy bo adwokat był aktywny na sprawie i skuteczny. Nie miałem problemów z kontaktami i umówieniem wizyty.

Janusz Kocot 9 września 2020

Wstecz
Następny